Новини

ЕВРОПЕЙСКАТА МОБИЛНОСТ: С НОВА, ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ
25 Юни 2015
ЕВРОПЕЙСКАТА МОБИЛНОСТ: С НОВА, ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ

От юни 2015 г. инициативите „Европейска седмица на мобилността“ и „Do the Right Mix – Придвижвай се разумно!“ се обединяват за целите на по-мащабна и интегрирана кампания за градска мобилност. Както политически, така и финансово, кампанията се подкрепя от генералните дирекции „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“ на Европейската комисия. Идеята е „Европейската седмица на мобилността“ да се разшири и допълни с нови, целогодишни дейности, като в същото време се разработи единна платформа за популяризирането на устойчивите начини на придвижване в градовете на Европа. На тази обща платформа активистите на кампанията, местните власти, неправителствени организации, граждански обединения, държавни и частни институции, транспортни оператори и компании ще могат да се регистрират и да демонстрират своя принос към предмета на кампанията, да споделят идеи, да се възползват от набор от онлайн материали, да споделят информация, съвети и опит с други заинтересовани страни, да кандидатстват за официално одобрение (според стриктно дефинирани критерии) на Европейския съюз за техни инициативи и да се включат в номинациите за европейските награди за устойчива градска мобилност.

обратно към новини

Добави инициатива

Всички полета са задължителни
изпрати