кампанията

За кампанията

„Do the Right Mix“ е кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която стартира през юни 2012г. Идеята зад нея е да се подпомогнат и насърчат активистите в тази сфера в 28-те страни членки, а също и в Норвегия,  Исландия и Лихтенщайн.  Основната й цел е да посочи предимствата при комбинирането на различни видове придвижване в градски условия. Посланието „Do the right mix“ набляга на факта, че използвайки различни видове транспорт и придвижване според случая, хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си и да допринесат за опазването на околната среда.  

Кампанията се обръща с послания както към активисти в сферата на градската мобилност, така и широката общественост.

Част от европейската инициатива са самостоятелни национални информационни кампании в шест страни-членки на Съюза, подбрани с оглед на все още неразгърнатия потенциал в сферата на градската мобилност. България попада в тази група заедно с Великобритания, Италия, Румъния, Латвия и Гърция.

В България кампанията се реализира под мотото "Do the Right Mix- Придвижвай се разумно!“ и акцентът се поставя върху активности, които подпомагат информирания избор и комбинирането на начини за придвижване, ефективни както за бюджета ни, доброто настроение и здравословна форма, така и за околната среда.

От юни 2015 г. инициативите „Европейска седмица на мобилността“ и „Do the Right Mix“ бяха обединени за целите на по-мащабна и интегрирана кампания за градска мобилност. Както политически, така и финансово, кампанията се подкрепя от генералните дирекции „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“ на Европейската комисия. Идеята е „Европейската седмица на мобилността“ да се разшири и допълни с нови, целогодишни дейности, като в същото време се разработи единна платформа за популяризирането на устойчивите начини на придвижване в градовете на Европа - www.mobilityweek.eu.

На тази обща платформа активистите на кампанията, местните власти, неправителствени организации, граждански обединения, държавни и частни институции, транспортни оператори и компании ще могат да се регистрират и да демонстрират своя принос към предмета на кампанията, да споделят идеи, да се възползват от набор от онлайн материали, да споделят информация, съвети и опит с други заинтересовани страни, да кандидатстват за официално одобрение (според стриктно дефинирани критерии) на Европейския съюз за техни инициативи и да се включат в номинациите за европейските награди за устойчива градска мобилност. 

Информация за кампанията в България ще откриете в секция DTRM България

 

 


 

Добави инициатива

Всички полета са задължителни
изпрати